Vedeli ste, že poistenie sa  objavilo v určitej podobe už v starovekej Číne a Babylónii v 3. a 2. tisícročí pred Kristom, kedy sa obchodníci snažili minimalizovať svoje straty počas prepravy tovaru? Odvtedy prešlo poistenie turbulentným vývojom a v súčasnosti je možné pokryť poistením širokú škálu potrieb podnikateľských subjektov, fyzických osôb ako aj štátnych, samosprávnych a ďalších organizácií. 

Poistenie je založené na vyváženom prenose rizika straty z jedného subjektu na druhý výmenou za platbu poistného. Predstavuje formu predchádzania rizika  možnej, ale zároveň  neistej straty. Celá poistná transakcia zahŕňa poisteného akceptujúceho garantovanú a známu relatívne malú stratu vo forme platby poistného poistiteľovi výmenou za prísľub poistiteľa kompenzovať poistenému prípadnú  vzniknutú finančnú alebo osobnú stratu (samozrejme, ak je predmetom poistného krytia).

Sme si vedomí, že nie je jednoduché orientovať sa v spleti ponúk poistného krytia, či už pre firmu alebo privátneho klienta.  V ICTPARTNER náš tím pre Vás tvrdo pracuje na vyhodnocovaní a sprostredkovaní konkurencieschopných poistných krytí. Prevedieme Vás celým procesom vytvorenia najlepšieho možného individuálne orientovaného riešenia. Ponúkame Vám profesionálne poradenstvo počas celej doby existencie poistnej zmluvy. U nás stále platí: „náš zákazník – náš pán!“ Neváhajte sa obrátiť na nás!