Čo Vám v ICTPARTNER poskytneme:

 • riešenia poistenia pre privátnych klientov a rodiny
 • možnosť individuálneho krytia podľa požiadaviek klienta
 • osobné konzultácie a servis
 • široké krytie poskytujúce riešenia pre komplexné riziká
 • dôkladné vyčerpávajúce krytie pre celý rad individuálnych potrieb postenia

 U nás nájdu Vaše individuálne potreby poistenia krytie!

 V  ICTPARTNER náš tím tvrdo pracuje na vyhodnocovaní a poskytovaní konkurencieschopných krytí celého radu individuálnych požiadaviek na poistenie. Prevedieme Vás celým procesom vytvorenia najlepšieho možného balíčka poistení. Ponúkame Vám profesionálne poradenstvo počas celej doby existencie poistnej zmluvy.

ICTPARTNER Vám pomáhame nájsť riešenie, ktoré je pre Vás to pravé.

U nás si uzatvoríte:

 • životné poistenie
 • kapitálové poistenie
 • poistenie pre deti a mládež
 • úrazové poistenie
 • kombinované poistenie
 • kolektívne poistenie
 • cestovné poistenie
 • poistenie kritických chorôb
 • poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
 • privátne zdravotné poistenie
 • úverové poistenie
 • poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
 • poistenie domácnosti
 • poistenie rekreačnej chaty
 • poistenie bytových domov
 • poistenie rodinných domov
 • poistenie stavieb
 • poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote
 • poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • ďalšie špeciálne typy poistení