ICTPARTNER spolupracuje so stabilnými finančnými inštitúciami s medzinárodným zázemím pôsobiacimi na slovenskom trhu.


Zoznam partnerských finančných inštitúcií:

 • Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.
 • AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko
 • Bibby Factoring Slovakia, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Defend Insurance s.r.o.
 • Generali poisťovňa, a. s.
 • Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
 • Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
 • UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
 • UNION poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.