Stavebné sporenie je riešením pre všetkých, ktorí chcú sporiť a získavať štátnu prémiu, ako aj pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky skôr, ako vznikne nárok na stavebný úver.

Stavebné sporenie je proces zložený z viacerých krokov. Podľa svojho uváženia môžete proces stavebného sporenia skrátiť. Cenou, ktorú zaplatíte budú vyššie úrokové sadzby a prípadné dodatočné poplatky. Optimálne je stavebné sporenie zložené s nasledovných krokov:

 1. Vznik zmluvného vzťahu – po Vašej návšteveniektorého z našich špecialistov a výbere najvhodnejšieho variantu podpíšete "Návrh zmluvy o stavebnom sporení" a uhradíte poplatok za uzatvorenie zmluvy. Zmluvný vzťah vznikne dňom úhrady poplatku na zaevidovanú zmluvu o stavebnom sporení.
 2. Sporenie –tejto fáze realizujete vklady, pripisuje sa štátna prémia a úroky z Vašich vkladov.
 3. Pridelenie cieľovej sumy (CS) – predstavuje získanie právneho nároku na stavebný úver po splnení podmienok:
  1. minimálna doba sporenia 2 roky
  2. nasporená suma vo výške 40 %, 50 % alebo 60 %CS
  3. výkon klienta premietnutý v hodnotiacom čísle (HČ)
 4. Čerpanie finančných prostriedkov z pridelenej cieľovej sumy – prostredníctvom stavebného úveru máte možnosť čerpať finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi pridelenou cieľovou sumounasporenou sumou na Vašom účte stavebného sporenia.
 5. Fáza splácania – jej začiatok Vám bude oznámený listom od stavebnej sporiteľne. Výška Vašich splátok je dohodnutá ešte pred pridelením cieľovej sumy.

Štátna prémia je v roku 2018 vo výške 5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 EUR. Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie je potrebné vložiť  v roku 2018 na účet stavebného sporenia vklady vo výške aspoň 1327,80 EUR. Štátna prémia pripísaná na váš účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov. Pre porovnanie napr. v roku 2015 bola štátna prémia vo výške 5,5 % z ročných vkladov. Na dosiahnutie maximálnej výšky štátnej prémie 66,39 EUR stačilo vložiť v roku 2015 na účet stavebného sporenia 1207,09 EUR.

Odkladať peniaze môžete pravidelne každý mesiac, alebo ich vložíte naraz, prípadne ak vám to niektorý mesiac či rok nevyjde, vklad vynecháte. Fáza sporenia trvá štandardne šesť rokov, potom môžete čerpať úver, alebo aj nemusíte – peniaze vyberiete a použijete, na čo budete chcieť. 

Stavebný úver

Nezabudnite - najvýhodnejší stavebný úver získate vtedy, ak ste si predtým určitý čas sporili! Podmienky sa v jednotlivých sporiteľniach líšia, spravidla však treba sporiť aspoň dva roky a nasporiť minimálne 25 % peňazí (v niektorých prípadoch 40 %), ktoré na kúpu nehnuteľnosti či jej rekonštrukciu potrebujete.

Medziúver

Ak ste v časovej núdzi, dva roky sporiť nemôžete a peniaze potrebujete skôr, riešením pre Vás môže byť takzvaný medziúver. Peniaze získate skôr, úrokové sadzby pri tomto type úveru sú však vyššie. Z medziúveru najskôr platíte úroky, až následne sa úver zmení na lacnejší stavebný úver.