Spoločnosť ICTPARTNER bola založená v roku 2006. Pri jej zrode stáli ľudia so zámerom poskytovať služby v oblasti poistenia, poradenstva a v obchode inak, ako tomu bolo dovtedy na Slovensku zvykom. Za týmto účelom sme spojili odborné znalosti, nadobudnuté skúsenosti a novú podnikateľskú kultúru do jedného celku. Našim KLIENTMI sú firmy, podnikajúce fyzické osoby a privátni klienti.

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE vykonávame v súlade s platnou legislatívou v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. ŠPECIFICKÉ PORADENSTVO je zamerané na získavanie alternatívnych zdrojov financovania rozvoja spoločností a realizovaných projektov.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa sústreďuje na uspokojovanie potrieb našich existujúcich klientov a partnerov za mimoriadne výhodných podmienok.

Naša VÍZIA je stať sa partnerom prvej voľby pre našich klientov v oblasti finančného sprostredkovania, obchodných operácií a poskytovania špecifického poradenstva.

Hodnoty našej spoločnosti

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKOV

Vnímame Vaše meniace sa potreby. Hľadáme pre našich klientov najvhodnejšie riešenia a spoluvytvárame nové originálne produkty. Vaša spokojnosť s poskytovanými službami dáva zmysel našej existencii.

ORIENTÁCIA NA SPOLUPRACOVNÍKOV A PARTNEROV

Náš pracovný tím tvoria úžasní ľudia. Spolupracujeme so zodpovednými partnermi. Učíme sa navzájom, podporujeme sa a rastieme spoločne.

PODNIKATEĽSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a podľa požiadaviek zákazníkov rozširovať portfólio našich produktov. Vytvárame profit, investujeme do rozvoja a zvyšujeme tak hodnotu spoločnosti.