Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou nášho spôsobu podnikania. Opiera sa o ňu naša vízia, hodnoty podnikania, a jej uplatňovanie nám pomáha zabezpečovať zodpovedné vedenie spoločnosti.

Za svoju podnikateľskú činnosť preberáme plnú zodpovednosť. Na nás sa môžu klienti pri vybavovaní svojich oprávnených nárokov a plnení obrátiť aj po úhrade platby za poskytnuté služby, či zakúpené produkty. Zodpovedne pristupujeme k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a aktívne komunikujeme so svojimi zamestnancami. Všetky záväzky voči svojim obchodným partnerom uhrádzame v splatnosti a prispievame tak k boju s druhotnou platobnou neschopnosťou na Slovensku.

Spoločenská zodpovednosť v našom ponímaní má však oveľa širší záber ako sú len zamestnanci, klienti a obchodní partneri. Zahŕňa tiež vplyv na ľudí v rovnakej štvrti, obci a na spoločnosť. Chápeme ňou všetky jednotlivé aspekty, ktoré môžu byť ovplyvnené aktivitami firmy, či už ekologicky, sociálne alebo ekonomicky.

familycupsatmarky

Preto sme sa rozhodli v rámci našich možností podporovať charitatívne aktivity   Kongregácie milosrdných sestier na Slovensku. Sme presvedčení, že aktivity tejto organizácie si zaslúžia aj Vašu pozornosť.

Pozornosť sme venovali tiež podpore občianskych iniciatív napríklad vo forme spolupráce s občianskym združením Family Cup organizujúcim športové podujatia amatérov v rodinných tímoch a ďalších miestnych organizácií.