Ako jeden z najinovatívnejších finančných sprostredkovateľov tvoríme poistenie s vysokou pridanou hodnotou pre klienta. Už viac než desaťročie prinášame riešenia pre všetky veľkosti a typy podnikania.

 

Kryjeme:

 • začínajúce firmy
 • živnostníkov
 • malé a stredné podniky
 • široký okruh priemyselných odvetví

 Naši špecialisti rozumejú jedinečným výzvam, ktorým čelia naši klienti. V spolupráci s underwritermi poisťovní vytvárame zmysluplné kumulatívne inteligentné poistné programy, ktoré prinášajú reálne riešenia, ako aj ponúkajú množstvo produktov a schém krytia. V každom sektore hospodárstva sme doma:

 • verejný sektor
 • súkromný sektor
 • neziskový sektor (občianske združenia, cirkvi...)

Nespadáte do žiadnej z uvedených kategórií alebo vyžaduje Váš prípad špeciálne riešenie šité na mieru? 
Kontaktujte nás.

Naše služby v ICTPARTNER nie sú určené len na aplikáciu šablónových riešení,
sme tvorcami špeciálnych riešení pre špeciálne potreby krytia. Každý deň využívame svoje skúsenosti a znalosti na tvorbu riešení šitých na mieru klientov každej veľkosti a činnosti.

 • poistenie majetku
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie zodpovednosti manažmentu spoločnosti
 • poistenie strojov a elektroniky
 • Stavebné (CAR) a montážne (EAR) poistenie
 • poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa
 • poistenie environmentálnych rizík
 • poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie
 • poistenie pohľadávok
 • poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu
 • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu
 • zamestnanecké programy
 • poistenie lietadiel
 • poistenie námorných a riečnych lodí
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie finančných rizík a kaucií
 • poistenie špeciálnych bankových rizík
 • cestovné poistenie
 • poľnohospodárske poistenie
 • flotilové poistenie motorových vozidiel
 • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
 • poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi
 • poistenie finančnej spôsobilosti cestného dopravcu
 • ďalšie špeciálne typy poistení