majetok v bezpeci s ictpartnerPoistenie firemného majetku nebolo nikdy tak dôležité ako v období ekonomickej a finančnej neistoty súčasnosti. Nepredvídaná okolnosť dokáže nabúrať chod inak skvele fungujúceho podniku. Nenechajte sa prekvapiť a myslite na zadné vrátka. Ideálnym riešením je komplexné poistenie rizík Vašeho podnikania. 

Optimalizujte a šetrite! Nečakajte, že za Vás všetky problémy vyrieši poisťovňa. Nehľadajte jednoduché riešenia. Spoločne dokážeme nastaviť Vaše poistenie majetku a zodpovednosti spôsobom, ktorý bude plne rešpektovať špecifiká Vášho podnikania pri zachovaní primeranej ceny.

Našim spoločným partnerom nemusí byť a zväčša ani nie je len jedna poisťovňa. Rozložením poistenia do viacerých poisťovní dokážeme pokryť maximum Vašich požiadaviek na krytie rizík.  

100 % servis počas platnosti poistných zmlúv a po dohode aj po jej skončení je zaručený! Poistná udalosť sa dá riešiť aj bez zbytočného stresu, ak máte toho správneho partnera.

Presvedčte sa o našich kvalitách - neváhajte nás kontaktovať.