Hľadáte možnosť prefinancovania obstarania výrobných a technologických zariadení, motorových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a nehnuteľností? Riešením pre Vás môže byť práve finančný leasing.

Finančný leasing je prenájom predmetu leasingu leasingovým nájomcom od leasingového prenajímateľa. Predmet leasingu je majetkom prenajímateľa do splatenia leasingu. Súčasťou zmluvy je splátkový kalendár a stanovené predkupné právo nájomcu po riadnom ukončení leasingovej operácie, ktorú môže, ale nemusí nájomca využiť.

V čom spočívajú výhody finančného leasingu?

Základnou výhodou finančného leasingu je skutočnosť, že na obstaranie ľubovoľného predmetu leasingu nepotrebujete celú finančnú hotovosť. Pre začiatok Vám stačí len malá investícia vo výške akontácie.

  • Leasing je rýchly a dostupný spôsob financovania s nižšou administratívnou náročnosťou ako bankový úver.
  • Leasing umožňuje zrýchlené odpisovanie majetku, zrýchlené odpisy sa zarátajú do nákladov, čím znižujú základ dane a teda aj výšku samotnej dane.
  • Leasingovú zmluvu je možné uzatvoriť do 24 hodín od podpísania žiadosti o financovanie.

Nechajte si vypracovať ponuku od ICTPARTNER! Je jedno, či ste privátny klient alebo podnikateľ, v ICTPARTNER Vám nájdeme riešenie pre každého!